חיזיון אור קולי

מרכז מורשת גוש עציון (חיזיון האור קולי)
התקשר לקבלת מחיר

"אז נפרח עת תדום בהרים זעקת יריה אחרונה" – חתם המשורר את שירו. בעקבותיו נהלך על פסגת ההר עם החלוצים שהפעילו להר ובנו בו את ביתם. נתייסר עמם בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה אותם במאבק הדמים בו עמדו בגבורה עד שנפלו בקרב. מכתבים מהמצור וניקרע מכאב השכול הניבט מעיניהם.
יחד אתם נשוב לבנות את ההר ולהיבנות בו.
החיזיון מוצג באמצעים טכנולוגיים משוכללים וחדשניים, בסדרת אולמות ומעברים שבמרכזם הבונקר בו נפלו בקרב אחרוני המגינים.

"אז נפרח עת תדום בהרים זעקת יריה אחרונה" – חתם המשורר את שירו. בעקבותיו נהלך על פסגת ההר עם החלוצים שהפעילו להר ובנו בו את ביתם. נתייסר עמם בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה אותם במאבק הדמים בו עמדו בגבורה עד שנפלו בקרב. מכתבים מהמצור וניקרע מכאב השכול הניבט מעיניהם.
יחד אתם נשוב לבנות את ההר ולהיבנות בו.
החיזיון מוצג באמצעים טכנולוגיים משוכללים וחדשניים, בסדרת אולמות ומעברים שבמרכזם הבונקר בו נפלו בקרב אחרוני המגינים.

*
*
*
*