תיירות גוש עציון חווית בציר ודריכת ענבים ביקב גוש עציון .

יום ראשון 16 יוני 2019