חאן אל - על

יום חמישי 22 נובמבר 2018

חאן אל על אבני אית"ן